15. Kontrola na správnost a existenci katastru u skládky

Popis:

Zařízení typu Skládka musí mít správně vyplněn kód katastru, na kterém je skládka umístěna.

Doporučení:

Pole je potřeba opravit v evidenci zařízení. V editoru Subjekty vyberte příslušný záznam s popisem zařízení (ve sloupci Zař. je hodnota S) a následně přejděte na evidenci zařízení. Zde by měla být zaevidována skládka s chybným kódem katastru. V menu vyberte položku Zařízení > Změnit záznam (nebo použijte klávesu F4 či ikonu edit v panelu nástrojů) a na zobrazeném formuláři vyplňte správě pole Katastr (viz obrázek).

Příklad: