14. Kontrola množství = IČ evidenta nebo partnera

Popis:

Tato ojedinělá chyba znamená, že při zadávání dávky zřejmě došlo k překlepu a do pole Množství bylo zadáno IČ evidenta nebo partnera. Je tedy pravděpodobné, že množství je zadáno chybně.

Doporučení:

Doporučujeme vrátit hlášení k doplnění.

Pokud budete provádět ruční opravu, vyhledejte chybný záznam přímo v Evidenci odpadů. Použijte klávesu F4 nebo ikonu a upravte množství.

Příklad:

Vysvětlivka k příkladu (obrázku): Zde je chybně uvedeno množství (205 tun). Tato chyba vznikla přepsáním IČ partnerského subjektu do položky Množství. Pro opravu stačí uvést hmotnost odpadu dle skutečnosti.