Popis:

Z metodiky pro roční hlášení a ze sdělení MŽP k používání IČZ/IČP za rok 2016 vyplývá, že nelze vést evidenci za subjekt typu sídlo. Tato kontrola vypíše hlášení, kde je evident uveden jako sídlo (IČZ/IČP=0). Tato situace může nastat úpravou dat v hlášení na ORP. Z ISPOP takové hlášení stáhnout nelze, tam je vždy IČZ/IČP uvedeno jako číslo nerovnající se nule.

Odkaz na sdělení MŽP: http://www.mzp.cz/cz/ohlasovani_mnozstvi_odpadu_nakladani_2016

Doporučení:

Jedná se o chybu a je tedy nutné situaci napravit. Oprava je možná několika způsoby:

Příklad: