119. Kontrola na existenci odpadů ze zpracování vybraných autovraků

Popis:

U hlášení za autovraky pokud je na listu č. 2 zpracování autovraku, měl by na listu č. 2 být uveden i odpad, který ze zpracování vznikl. Pokud existuje alespoň jeden záznam odpadu katalogového čísla 160104 nebo 160106 s kódem nakládání xN9 typu Vybraný autovrak, pak musí existovat alespoň jeden záznam odpadu s jiným katalogovým číslem, který je označen jako vzniklý ze zpracování autovraků.

Doporučení:

Pokud v hlášení neexistují požadované odpady, kontaktujte ohlašovatele a zajistěte u něho podání doplněného hlášení.

Příklad: