116. Kontrola na přiložený list 5 – hlášení za systém obce

Popis:

U každého IČO typu Obec musí existovat záznam listu 5. List č.5 je třeba aktivovat zaškrtávátkem Obec ohlašuje údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady.

Doporučení:

Pokud má obec více provozoven, tak jen jedna z nich může mít list č.5 - to se kontroluje v Parametry subjektu - Ohlašování / tisk - Roční hlášení - záložka List č.5. 

Zároveň je třeba kontrolovat, aby v případě, kdy je vyplněný List č. 5, nebylo vyplněno číslo ve formátu IČZ (CZ…..).

Výjimka je u obcí, které patří pod Hlavní Město Praha. Tam nesmí existovat ani jeden záznam listu č.5 vyjma IČO 00064581 (Hlavní město Praha hlásí za systém obce za celou Prahu. Hlášení tedy nesmí podávat, nebo vyžadovat po městských částech spadajících pod Prahu).

Příklad: