115. Kontrola na vyplněné odpady, kterými je subjekt zapojen do systému obce

Popis:

Pokud je v hlášení uvedeno, že je daná provozovna zapojena do systému obce, musí existovat alespoň jeden záznam ve výčtu odpadů, kterými je subjekt zapojen.

Doporučení:

Že je provozovna zapojena v systému obce se řeší v Parametrech subjektu - Ohlašování / tisk - Roční hlášení - záložka List č.1 - Provozovna v systému sběru komunálu (ano/ne)

Kódy odpadů, se kterými je možné se zapojit:

Příklad: