114. Kontrola na chybné překategorizování odpadu N/O

Popis:

Pokud je u odpadu uvedena kategorie N/O a kód nakládání A00 musí existovat vyplněné Číslo osvědčení (v povolených odpadech sloupec Osvědčení).

Zároveň se musí jednat o katalogové číslo, u kterého je dle katalogu odpadů překategorizace povolena, tzn. neexistuje k němu zrcadlová položka typu O.

Doporučení:

Ověřte u ohlašovatele, že je zadán správný kód odpadu, případně kategorie. Pokud se jedná o chybu, musí ohlašovatel podat doplněné hlášení.

Příklad: