112. Kontrola na velké meziroční nárůsty produkce odpadů

Popis:

Tato kontrola ověřuje meziroční nárůst produkce u odpadu katalog. č. 200301 Směsný komunální odpad v hlášení jednotlivých subjektů (IČO) za účelem zjištění výkyvů.

Výkyvem je myšlen nárůst meziroční produkce odpadu 200301 Směsný komunální odpad daného subjektu (IČO) větší než 300 tun a zároveň větší než 50 % oproti předchozímu roku. Situace může nastat i v případě, kdy ohlašovatel v předminulém roce nepodal hlášení.

Doporučení:

Pokud kontrola odhalí překročení, doporučujeme kontaktovat ohlašovatele a uvedenou hmotnost ověřit a případně okomentovat.

Upozornění: Nejedná se o chybu zabraňující odeslat dat do ISOH.