111. Kontrola na správný formát IČZ u ohlašovatele typu oprávněná osoba

Popis:

Tato kontrola ověřuje správný formát IČZ u ohlašovatele typu oprávněná osoba. U ohlašovatele se z kódů nakládání použitých v evidenci vyhodnotí, zda se jedná o oprávněnou osobu. Pokud ano, kontroluje se, zda je ohlašovatel identifikován hodnotou IČZ ve tvaru dle vyhlášky.

Formát identifikačního kódu zařízení je CZXYYYYY, kde

Doporučení:

Kontaktujte ohlašovatele a zjistěte, zda bylo IČZ v hlášení subjektu správně vyplněno (editační formulář subjektu viz obrázek níže). Případně, zda má platné oprávnění k provozování činnosti, nebo zda nebyla ukončena či pozastavena jeho činnost.

Upozornění: Nejedná se o chybu zabraňující odeslat data do ISOH.

Příklad: