110. Kontrola na chybějící hlášení stacionárních zařízení dle registru zařízení

Popis:

Tato kontrola ověřuje, zda u oprávněné osoby stacionárního zařízení s IČZ v rámci daného ORP existuje nahrané hlášení o produkci a nakládání s odpady. Kontrola se provádí dle údajů v Registru zařízení, kde je uvedeno IČZadresa provozovny subjektu. Ke každému provozovanému zařízení oprávněné osoby by mělo být nahrané hlášení z ISPOP za daný rok.

Doporučení:

Kontaktujte ohlašovatele resp. provozovatele zařízení a zjistěte, zda má správně podané hlášení do systému ISPOP za všechny svoje stacionární zařízení. 

Upozornění: Nejedná se o chybu zabraňující odeslat data do ISOH.