109. Kontrola na chybějící hlášení mobilních zařízení dle registru zařízení

Popis:

Tato kontrola ověřuje, zda subjekt se sídlem ve Vašem ORP podal hlášení za mobilní zařízení ke sběru odpadů. Kontrola se provádí dle údajů v Registru zařízení, kde je uvedeno IČZ a adresa sídla subjektu. Ke každému takovému IČZ se kontroluje, zda existuje nahrané hlášení z ISPOP.

Doporučení:

Kontaktujte ohlašovatele a zjistěte, zda podal správně hlášení do systému ISPOP a to podle adresy sídla.  

Upozornění: Nejedná se o chybu zabraňující odeslat data do ISOH.