108. Kontrola na existenci oprávněné osoby v registru zařízení

Popis:

Tato kontrola ověřuje existenci oprávněné osobyregistru zařízení. U každého ohlašovatele se z použitých kódů nakládání v evidenci odpadů ohlašovatele vyhodnotí, zda se jedná o oprávněnou osobu. Pokud ano, tak se dané IČZIČO porovná s daty v RES. 

Doporučení:

Kontaktujte ohlašovatele a zjistěte, zda bylo IČZ v hlášení správně vyplněno (editační formulář daného subjektu viz obrázek níže). Případně, zda má platné oprávnění k provozování činnosti nebo zda nebyla ukončena či pozastavena jeho činnost. Mohlo by se jednat i o neúplnost dat v databázi RES, proto je potřeba údaje ověřit.

Upozornění: Nejedná se o chybu zabraňující odeslat data do ISOH.

Příklad: