105. Kontrola na druhy odpadů vzniklých ze zpracování vybraných autovraků

Popis:

Tato kontrola zjišťuje u odpadů vzniklých ze zpracování vybraných autovraků, zda je jim přiřazeno vhodné katalogové číslo a to podle seznamu, který sestavila CENIA po dohodě s MŽP.

Seznam doporučených druhů odpadů vzniklých ze zpracování vybraných autovraků

13 xx xx – celá skupina 13 - Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05, 12 a 19)
16 01 xx – celá podskupina 16 01 - Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby
16 06 xx – celá podskupina 16 06 - Baterie a akumulátory
16 08 01 – Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
16 08 02* – Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny
16 08 03 – Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
19 10 01 – Železný a ocelový odpad
19 10 02 – Neželezný odpad
19 10 03* – Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky
19 10 04 – Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03
19 10 05* – Jiné frakce obsahující nebezpečné látky
19 10 06 – Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05
19 12 08 – Textil

Doporučení:

Kontaktujte ohlašovatele a zjistěte, proč v hlášení uvedl takové druhy odpadů vzniklé ze zpracování vybraných autovraků a zda se nejedná o chybné zařazení. Pokud podá relevantní vysvětlení, je možné přidat jeho vyjádření k chybě v komentářích ke kontrole MŽP. V opačném případě doporučujeme hlášení vrátit k doplnění.

Příklad:

Vyjádření ke kontrole do programu zapíšete k danému problému po stisknutí klávesy F4. Okno s výsledkem kontroly MŽP otevřete v editoru Subjekty v menu příkazem Kontroly > Komentáře ke kontrole MŽP.