104. Kontrola použití kódu XN53 (inventurní rozdíl)

Popis:

Tato kontrola zjišťuje nadměrné používání kódu nakládání xN53 (inventurní rozdíl) v evidenci odpadů. Program porovnává hmotnost odpadu na straně množství plus (kódy  x00, BN6, BN16, BN30, BN40) a hmotnost odpadu s kódem nakládání xN53. Pokud je podíl množství xN53 na množství plus větší než 25% a zároveň je toto množství větší než 1 tuna, představuje to potenciální zneužívání kódu pro inventurní rozdíl.

Doporučení:

Kontaktujte ohlašovatele a zjistěte, proč v hlášení uvedl tak velký inventurní rozdíl a zda se nejednalo o překlep v kódu nakládání. Pokud podá relevantní vysvětlení, je možné přidat jeho vyjádření k chybě v komentářích ke kontrole MŽP. V opačném případě doporučujeme hlášení vrátit k doplnění.

Příklad:

Vyjádření ke kontrole do programu zapíšete k danému problému po stisknutí klávesy F4. Okno s výsledkem kontroly MŽP otevřete v editoru Subjekty v menu příkazem Kontroly > Komentáře ke kontrole MŽP.