103. Kontrola na poměr množství upraveného odpadu a množství odpadu po úpravě, když nedošlo ke změně katalog. č. odpadu - kód BN40

Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda množství vzniklé po úpravě odpadu (stejného katalogového čísla) není větší než původní množství odpadu před úpravou. Nově vzniklého množství nesmí být více než 110% původního množství a zároveň více než 1 tuna. Program množství upraveného odpadu počítá ze záznamů s kódy nakládání xR12, xD8, xD9, xD13, xD14, xN14, množství vzniklého stejného druhu odpadu počítá ze záznamů s kódem nakládání BN40.

Doporučení:

Kontaktujte ohlašovatele a zjistěte, proč po úpravě odpadů vznikl takový nárůst nového odpadu. Pokud podá relevantní vysvětlení, je možné přidat jeho vyjádření k chybě v komentářích ke kontrole MŽP. V opačném případě doporučujeme hlášení vrátit k doplnění.

Příklad:

V níže uvedeném příkladu je nárůst železa o 1,5 tuny, což dle této kontroly není přípustné. Řešením může být například oprava množství u záznamu s kódem nakládání BN40 dle skutečnosti.

V následujícím přikladu je nárůst vrtného kalu. Tento nárůst vznikl úpravou - přidáním příměsí tak, aby mohlo být s kalem dále nakládáno. Tento stav lze okomentovat a v praxi může být relevantní.