101. Kontrola na správnost hlášení za elektroodpady

Popis:

V případě ověřování Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů (typ hlášení v Parametrech subjektu je 8_352/2005) musí v evidenci odpadů existovat alespoň jedna dávka představující elektroodpad, která má vyplněnou elektroskupinu.

Doporučení:

Pokud v evidenci u hlášení typu  8_352/2005 neexistuje dávka s katalogovým číslem představujícím elektroodpad včetně vyplněné elektroskupiny, pak doporučujeme zkontrolovat evidenci odpadů a u ohlašovatele zjistit důvod nekompletního hlášení. Pokud se jedná o chybně uvedený typ hlášení, lze nastavit správnou hodnotu v Parametrech subjektu. V editoru Subjekty vyberte příslušný subjekt a použijte příkaz v menu Možnosti > Parametry subjektu (nebo stiskněte kombinaci kláves Shift + Ctrl + Ins či ikonu  v panelu nástrojů). V otevřeném okně vyberte položku Tisk > Hlášení (přílohy č.20…), ČSÚ a zde záložku Roční hlášení. Na zobrazené kartě upravte Typ hlášení  (viz obrázek). Jestliže se jedná skutečně o nekompletně vyplněné hlášení, doporučujeme jej vrátit k doplnění.

Příklad: