Popis:

Tato chyba vzniká např. u subjektu Česká pošta, s.p., protože má několik provozoven se stejným počtem nádob, stejné nakládání, stejnou produkci.

Doporučení

Doporučujeme situaci prověřit u ohlašovatele a případně jen okomentovat vyjádřením. Při kontrole se zaměřte na to, zda je shodná produkce či nakládání s odpady (stejné množství) na různých adresách. Pokud je evidence shodná na stejné adrese, jedná se opravdu o duplicitu a je na místě duplicitní hlášení vymazat.

Příklad:

V tomto příkladu je INISOFT s provozem 0, 2 a 3. Provoz 0 je na sídle společnosti a má stejné množství odpadů jako provoz 2 a 3. Protože je ale na jiné adrese než provoz 2 a 3, o duplicitu se nejedná. Provozovna 2 a 3 je na stejné adrese a má stejné odpady. Zde se s největší pravděpodobností o duplicitu jedná.