6. Kontrola na existenci volby vlastní činnost č.10

Kontrola nepovolí odeslat hlášení, pokud je vyplněna Činnost dle přílohy zákona o IRZ č. 10. Vlastní činnost.

Proveďte změnu činnosti přímo na provozovně IRZ v systému ISPOP a následně vyberte stejnou činnost v programu EVI 8.

Opravu je možné provést v modulu IRZ - Činnosti dle přílohy zákona o IRZ. Zde by neměla být zaevidována volba Vlastní činnost č.10.