4. Splnění ohlašovacího prahu (2000 tun ostatních odpadů, 2 tuny nebezpečných odpadů)

Popis:

Rozsah ohlašovací povinnosti je upraven nařízením o evropském PRTR, zákonem o IRZ a nařízením vlády o IRZ. Rozsah ohlašovací povinnosti v oblasti úniků a přenosů je pro obě skupiny provozovatelů (s činností podle nařízení o evropském PRTR i bez této činnosti) stejný. U přenosů odpadů (které řeší modul IRZ v programu EVI 8) pro rozsah ohlašovací povinnosti platí:

Pokud IRZ provozovna překročí prahovou hodnotu pro ostatní nebo nebezpečný odpad (nebo pro obě kategorie), tak má povinnost podat hlášení IRZ za přenos odpadů. Pokud prahová hodnota ale překročena není, tak hlášení není nutné podávat. Povinnost ohlašovat úniky znečišťujících látek modul IRZEVI 8 neřeší.

Doporučení:

V případě, že provozovna nesplnila ohlašovací práh a přesto myslíte, že by měla ohlašovat přenos odpadů, tak ověřte, že se správně vygenerovala všechna IRZ data, případně proveďte generování znovu.

Příklad:

Zde doplňte způsob konečného zpracování. Doplnění lze provést i hromadně u předem označených záznamů. Označování se provádí klávesou F11.