3. Vyplnění činnosti IRZ provozovny

Popis:

IRZ provozovna musí mít vyplněnou jednu nebo více činností. Činnosti jsou určené dle E-PRTR anebo jsou mimo oblast E-PRTR. Pro obě možnosti je v editoru IRZ k dispozici tlačítko.

Doporučení:

V editoru IRZ stiskněte u kurzorem vybrané provozovny tlačítko s požadovanou oblastí (E-PRTR nebo mimo E-PRTR) a zadejte činnost IRZ provozovny.

Příklad: