2. Vyplnění údajů Zpracovatel hlášení

Popis:

Aby bylo hlášení IRZ validní, je nutné na formuláři IRZ provozovny vyplnit pole v sekci Zpracovatel hlášení. Zde jsou povinná tato pole:

Doporučení:

Opravu provedete v editoru IRZ pomocí editace provozovny klávesou F4.

Příklad: