99. Kontrola katalogových čísel odpadů přebíraných od občanů

Popis:

Od subjektů typu Občan bez IČO nebo Občané obce lze přijímat pouze:

Pokud kontrola zjistí převzetí jiného druhu odpadu od fyzické nepodnikající osoby, vypíše jej do protokolu o centrální kontrole MŽP.

Upozornění: Tato kontrola není závazná, nebrání odeslání hlášení, ale upozorňuje na nedostatky při nakládání s odpady.

Doporučení:

Ověřte, zda jste správně zařadili odpad při převzetí od fyzické nepodnikající osoby a to podle postupu stanoveného vyhláškou 93/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Katalog odpadů). Pokud zjistíte, že tomu tak není, proveďte opravu příslušných dávek změnou katalogového čísla. Editační okno pro změnu vybraného záznamu otevřete v evidenci odpadů klávesou F4.

Poznámka: Kontrolu na převzetí nepovolených odpadů od občanů lze spustit samostatně přímo v editoru Subjekty pomocí příkazu z horní lištové nabídky Kontroly / Odpady / Kontrola odpadů převzatých od občanů.

Příklad:

Odpad 191202 sice také představuje železné kovy, ale při převzetí od fyzické nepodnikající osoby se nesmí použít. Dle katalogu odpadů se toto katalogové číslo používá po úpravě odpadů. Proto je nutné číslo změnit např. na 200140.

Správný záznam (oprava).

Tip:

Položku Kód odpadu lze u označených záznamů (označování dávek odpadů se provádí klávesou F11) změnit i hromadně pomocí modulu Hromadné operace. Pokud je ve Vašem programu tento modul aktivní, pak můžete v evidenci odpadů využít funkci k doplnění vybraných položek, kterou spustíte pomocí příkazu Možnosti / Hromadné operace / U označených odpadů hromadně změnit / Vybrané položky (Shift + Ctrl + P).