98. Kontrola na počet kusů autovraků

Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda je vyplněn počet kusů na dávkách odpadů s katalogovým číslem 160104 nebo 160106 a to v evidenci odpadů provozovatele zařízení ke sběru a zpracování autovraků. Především se jedná o záznamy s kódem nakládání A00, BN30, AN9BN9.

Doporučení:

Opravu provedete editací chybného záznamu klávesou F4. Počet kusů by měl odpovídat uvedené hmotnosti na dávce odpadu.

Příklad:

Tip:

Položku Kusy lze u označených záznamů (označování dávek odpadů se provádí klávesou F11) doplnit i hromadně pomocí modulu Hromadné operace. Pokud je ve Vašem programu tento modul aktivní, pak můžete v evidenci odpadů využít funkci k doplnění vybraných položek, kterou spustíte pomocí příkazu Možnosti / Hromadné operace / U označených odpadů hromadně změnit / Vybrané položky (Shift + Ctrl + P).