97. Kontrola správně vyplněného listu č.3 při předání odpadu 190805 na zemědělskou půdu

Popis:

Tato kontrola zjišťuje v případě, že je v evidenci odpadů uvedeno katalogové číslo 190805 s kódem nakládání xN2 nebo xR10, zda jsou na Listu č. 3 přílohy 20 ročního hlášení vyplněny všechny hodnoty jednotlivých ukazatelů. Tyto hodnoty musí být větší než nula. Výjimkou je ukazatel "Salmonella Pozitivní". V této položce může být 0 uvedena.

Doporučení:

Údaje na List č. 3 se v programu zadávají v editoru Subjekty, ve kterém nejprve kurzorem vyberte záznam = ohlašující subjekt, a poté zvolte v horní lištové nabídce Možnosti příkaz Parametry subjektu. Také můžete použít ikonu . V Parametrech subjektu označte v seznamu na levé části okna položku Roční hlášení (příloha 20, ...), ČSÚ a v pravé části zvolte záložku Kal ČOV List č. 3. Zde nejprve překontrolujte Rok hlášení. Ten musí odpovídat nastavenému období v programu a zároveň období, za které podáváte hlášení. V tabulce vyplňte všechny hodnoty. Průměrné roční hodnoty složení kalu se stanoví jako podíl součtu hodnot sledovaných ukazatelů za rok a počtu analýz jednotlivých ukazatelů za rok, u mikrobiologických ukazatelů se uvede rozmezí hodnot získaných z provedených rozborů ve vykazovaném roce (minimální hodnota – maximální hodnota).

Příklad: