93. Kontrola hlášení za sídlo (příloha 4 a 8)

Popis:

Jestliže ohlašovatel má stejnou adresu provozovny se sídlem a vede evidenci na sídlo subjektu, pak je nutné v editačním okně subjektu sídla vyplnit Identifikační číslo zařízení IČZ (vydané příslušným krajským úřadem), IČP dle RŽP nebo interní IČP. Zároveň program hlídá, zda nejsou v tomto poli vyplněny hodnoty rovny "0" nebo se nejedná o posloupnost "00000".

Doporučení:

V případě, že je evidence odpadů navázána přímo na sídlo subjektu, proveďte změnu Subjektu (klávesa F4).

Příklad: