91. Kontrola, zda je vyplněn počet vozidel provozovny i celkový počet vozidel

Popis:

V hlášení dopravců podle přílohy č.27 vyhlášky č. 383/2001 Sb. musí být vyplněn Celkový počet vozidel přepravující odpadyCelkový počet vozidel provozovny přepravujících odpady.

Doporučení:

Tyto údaje se zapisují do programu v editoru Subjekty, ve kterém nejprve kurzorem vyberte záznam = ohlašující subjekt, a poté zvolte v horní lištové nabídce Možnosti příkaz Parametry subjektu. Také můžete použít ikonu . V Parametrech subjektu označte v seznamu na levé části okna položku Dopravce (Příloha č. 27) a v pravé části vyplňte správné hodnoty.

Příklad: