89. Kontrola mobilního zařízení na adrese sídla

Popis:

Kontrola probíhá u zařízení, která jsou označena jako Mobilní. Zde je nutné, aby adresa (ulice a ZÚJ) provozovny byla shodná s adresou sídla společnosti. Tuto kontrolu provádí ISPOP a pokud by se adresy provozovny s mobilním zařízením a sídla neshodovaly, popis zařízení by nemohl být odeslán.

Doporučení:

Opravu provedete v editoru Subjekty. Adresu provozovny změňte podle údajů, které odpovídají místu sídla provozovatele zařízení. Editační okno subjektu – provozovny pro změnu údajů otevřete pomocí klávesy F4.

Příklad:

Adresa provozovny mobilního zařízení odpovídá adrese sídla společnosti podle Registru ekonomických subjektů RES.

Tip:

Databázi RES můžete k programu volitelně objednat.