88. Kontrola na chybné použití kódu nakládání xR12 u autovraků nebo elektrozařízení

Popis:

Tato kontrola zjišťuje správné používání kódů nakládání při zpracování autovraků a elektroodpadů. Způsob vedení evidence autovraků je stanoven samostatnou vyhláškou č. 352/2008 Sb. Stejně tak evidence elektroodpadů. Zde platí vyhláška č. 352/2005 Sb. U obou komodit je nutné pro zpracování (= demontáž, úprava ...) používat speciální kód nakládání. U autovraků je to kód xN9, u elektroodpadů je to kód xN18. Pro zpracování těchto komodit nepoužívejte kód nakládání xR12.

Doporučení:

Opravu kódu nakládání můžete provést ručně přímo v evidenci odpadů pomocí klávesy F4. U autovraků, katalogová čísla 160104, 160106, přepište na příslušných dávkách pro zpracování (xR12) kód nakládání na AN9, BN9 nebo CN9 podle původu těchto odpadů. U elektroodpadů, katalogová čísla 200121, 200123, 200135, 200136, 160211, 160212, 160213, 160214, 160215, 160216, přepište na příslušných dávkách pro zpracování (xR12) kód nakládání na AN18, BN18, nebo CN18 podle původu těchto odpadů.

Příklad:

Autovraky

Elektroodpady

Tip:

Kód nakládání lze změnit i hromadně pomocí modulu Hromadné operace. Pokud je ve Vašem programu tento modul aktivní, pak lze využít funkce ke změně kódu nakládání, kterou spustíte v editoru Subjekty pomocí příkazu Možnosti / Hromadné operace / Změna kódu nakládání s odpady.

Před použitím funkce doporučujeme provést zálohu databáze.