86. Kontrola kódu BN40 (odpad po úpravě) bez předchozího odpovídajícího nakládání

Popis:

Kontrola se týká kódu nakládání BN40. Pro něj platí, že označuje odpad po úpravě, kdy nedošlo ke změně katalogového čísla odpadu. Pro tuto úpravu, po které je možné použít kód nakládání BN40, jsou vyhrazeny pouze tyto kódy nakládání: xR12, xD8, xD9, xD13, xD14 a xN14. Platí tedy, že pokud je v evidenci kód odpadu s kódem nakládání BN40, tak mu musí předcházet zpracování jedním z vyjmenovaných kódů nakládání.

Doporučení:

Do evidence odpadů doplňte záznamy představující úpravu odpadů (kódy nakládání: xR12, xD8, xD9, xD13, xD14 a xN14). Pokud k úpravě odpadu v příslušné provozovně ohlašovatele nedocházelo, pak upravte záznamy s kódem nakládání BN40. Patrně zde došlo k chybnému vedení průběžné evidence odpadů.

Příklad:

V tomto příkladu je v evidenci odpadů chybně uveden pouze vznik odpadu po úpravě BN40

Opravou může být doplnění evidence o záznam představující úpravu odpadu.