85. Kontrola kombinace kódu skládky a označení skupiny skládky

Popis:

Tato kontrola zjišťuje chybnou kombinaci kódu skládkyoznačení skupiny skládky. Jako nepřípustnou kombinaci program vyhodnotí:

  1. kód skládky je D1 a označení skupiny skládky je "ostatní"
  2. kód skládky není D1 a označení skupiny skládky není "ostatní"

Doporučení:

Opravu provedete změnou popisu zařízení. Nejprve vyberte v editoru Subjekty provozovnu, za kterou budete ohlašovat, potéstiskněte na pravé svislé liště v sekci Evidence tlačítko Zařízení. Klávesou F4 otevřete editační formulář, ve kterém opravte kód skládky nebo označení skupiny skládky.

Příklad: