80. Kontrola na vyplnění datumu zahájení provozu

Popis:

V Popisu zařízení musí být vyplněn mj. i datum zahájení provozu.

Doporučení:

Opravu proveďte u příslušné provozovny v editoru Zařízení pomocí klávesy F4. Do této položky se uvádí den, měsíc a rok skutečného zahájení provozu.

Příklad: