8. Kontrola správného vyplnění kódů nakládání a partnera v případě dovozu/vývozu – Chybný kód nakládání u zahraničního subjektu (přípustné kódy jsou BN6, BN16, xN7, xN17)

Popis:

Tato kontrola řeší použití správných kódů nakládání v evidenci odpadů v případě partnerského subjektu typu Zahraniční subjekt.

  1. Pokud je na dávce odpadu partnerem zahraniční subjekt, pak pro příjem dávky je nutné použít kódy nakládání BN6 nebo BN16 a pro předání odpadu xN7 nebo xN17. Jiný kód nakládání pro tento typ partnerského subjektu není přípustný.
  2. V případě, že jsou na záznamech v evidenci odpadů kódy nakládání BN6, BN16, xN7 nebo xN17, pak platí, že vždy musí být partnerem subjekt typu Zahraniční subjekt.

Doporučení:

Opravu provedete v Evidenci odpadů na chybném záznamu, který je uveden v protokolu a to klávesou F4 a změnou chybně zadaných údajů. Případně v Evidenci subjektů změnou typu subjektu a vyplněním správných hodnot.

Jestliže máte zaregistrovaný modul Hromadné operace, pak lze použít funkce na jednorázovou opravu všech chybně zadaných kódů nakládání pomocí volby Evidence subjektů / Možnosti / Hromadné operace / Oprava kódů nakládání u partnerů typu Zahraniční subjekt.

Příklad:

Zahraniční subjekt (ukázka formuláře)

Dávka odpadu (chybné případy)

Zde je u kódu nakládání představujícího dovoz uveden jako partner subjekt z ČR. V tomto případě je nutné opravit kód nakládání nebo partnerský subjekt.

Zde je u partnera typu Zahraniční subjekt uveden chybný kód nakládání.

Dávka odpadu (správné případy)