79. Kontrola na vyplnění datumu povolení provozu

Popis:

V Popisu zařízení musí být vyplněn mj. i datum povolení provozu.

Doporučení:

Opravu proveďte u příslušné provozovny v editoru Zařízení pomocí klávesy F4. Do této položky se uvádí den, měsíc a rok, kdy příslušný úřad udělil povolení k provozování zařízení.

Příklad: