76. Kontrola vyplnění Jména a Příjmení u ohlašovatele typu Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Popis:

Pokud je ohlašovatelem Fyzická osoba oprávněná k podnikání, musí být v programu samostatně vyplněny položky jménopříjmení podnikající osoby.

Doporučení:

Jménopříjmení podnikající osoby se do programu samostatně zapisuje v editoru Subjekty, ve kterém nejprve kurzorem vyberte záznam = ohlašující subjekt, a poté zvolte v horní lištové nabídce Možnosti příkaz Parametry subjektu. Také můžete použít ikonu . V Parametrech subjektu označte v seznamu na levé části okna položku Roční hlášení (příloha 20, ...), ČSÚ a v pravé části zvolte záložku Tiskové sestavy. Zde vyplňte Jméno fyzické osobyPříjmení fyzické osoby.

Příklad: