Popis:

U popisu skládky jsou kontrolovány hodnoty kapacit. Porovnává se, zda provozovaná kapacita je větší než volná.

Doporučení:

Opravu proveďte u příslušné provozovny v editoru Zařízení pomocí klávesy F4.

Příklad: