73. Kontrola, zda je vyplněn místní název skládky

Popis:

V Popisu skládky musí být uveden místní název skládky.

Doporučení:

Opravu proveďte v editoru Zařízení pomocí klávesy F4.

Příklad: