71. Kontrola vyplnění schválených odpadů na zařízení

Popis:

Při ohlašování provozu zařízení se vyplňuje tzv. Popis zařízení. V programu se zadává ke kurzorem vybranému subjektu v editoru Zařízení. Součástí Popisu zařízení musí být i vyplněný seznam schválených odpadů.

Doporučení:

Nejprve v editoru Subjekty vyberte subjekt, za který budete ohlašovat provoz zařízení. Dále stiskněte tlačítko Zařízení na svislé liště programu v sekci Evidence. Schválené odpady můžete do programu vložit jednotlivě stisknutím kláves Shift+Ctrl+Insert nebo hromadně příkazem Převést z katalogu vybrané odpady do schválených odpadů z horní lištové nabídky Schválené odpady. Seznam schválených odpadů také můžete k příslušnému popisu importovat z txt souboru.

Příklad: