70. Kontrola použití typu partnera Firma bez IČO

Popis:

Tato kontrola zjišťuje správné použití typu subjektu. Subjekt typu Firma bez IČO se využívá pouze ve výjimečných případech (např.: zahraniční stavební firma produkuje odpad v ČR). Je chybou, pokud se použije z jiných důvodů, jako je např. zjednodušení evidence.

Důvodem pro použití typu subjektu Firma bez IČO může také být situace, že v Registru ekonomických subjektů RES nejsou chybou Českého statistického úřadu zavedeny subjekty, které vznikly na konci ohlašovaného roku. V takovém případě můžete využít typ subjektu Firma bez IČO. Do položky Identifikátor uveďte v tomto případě IČO.

Doporučení:

Opravu proveďte v editoru Subjekty, ve kterém vyhledejte a kurzorem se nastavte na chybný subjekt uvedený v protokolu o centrální kontrole MŽP a klávesou F4 upravte typ subjektu a doplňte údaje např. z RES.

Příklad:

V tomto příkladu RES nezná IČO = 21358256. Proto je přípustné dočasně nastavit typ subjektu Firma bez IČO.

V tomto příkladu RES nezná IČO = 25017657Jedná se ale o chybně zapsané IČO. Podle názvu vyhledejte správné IČO a subjekt opravte.

Posledním příkladem je zahraniční subjekt podnikající na území ČR. Protože produkuje odpady v ČR, nejedná se o dovoz odpadu, a proto nelze použít typ subjektu Zahraniční subjekt. Zároveň tento subjekt nemá přiděleno IČO. Z toho důvodu použijte typ subjektu Firma bez IČO. Do položky Identifikátor uveďte např. daňové identifikační číslo.