67. Kontrola na partnera typu zahraniční subjekt při příjmu autovraku

Popis:

Tato kontrola zjišťuje správné použití typu subjektu při převzetí autovraku od zahraniční firmy na území ČR (např. v případě havárie). Zde je nutné použít typ subjektu Firma bez IČO s uvedením adresy v zahraničí a ZÚJ místa, kde odpad (autovrak) vznikl. Nejčastěji se uvádí ZÚJ provozovny ohlašovatele.

Doporučení:

Opravu provedete v editoru Subjekty, ve kterém vyhledejte a kurzorem se nastavte na chybný subjekt uvedený v protokolu o centrální kontrole a klávesou F4 proveďte změnu typu subjektu na Firma bez IČO, popřípadě opravte adresu a ZÚJ dle výše uvedeného popisu.

Příklad: