63. Kontrola +/- bilance v rámci skupiny elektroodpadů

Popis:

Tato kontrola vyhledává nevyrovnanou hmotnostní bilanci (+/-) v rámci každé skupiny elektroodpadů. Při evidenci elektroodpadů je nutné pro potřeby ročního hlášení zajistit, aby celkové přijaté či vyprodukované množství elektroodpadů jedné elektroskupiny odpovídalo celkovému množství předaných či zpracovaných elektroodpadů stejné skupiny.

Doporučení:

Kontrolu a následnou opravu nevyrovnané bilance můžete provést přímo v evidenci odpadů ohlašovatele na Kartě odpadů.

Karta odpadů je rozdělena na několik částí. V horní části aktivujte parametr „Zobrazit skupinu elektroodpadu“. Pokud je v horní části okna ve sloupci Rozdíl uvedena kladná či záporná hodnota, pak se jedná o chybu. U příslušné skupiny elektroodpadu s rozdílem musíte ve spodní části okna překontrolovat jednotlivé dávky a provést opravu pomocí editace chybného záznamu (klávesa F4), doplnění evidence (klávesa Insert) nebo vymazání chybně pořízené dávky (klávesa Delete).

Příklad: