62. Kontrola +/- bilance v rámci jedné tovární značky

Popis:

Tato kontrola vyhledává nevyrovnanou hmotnostní bilanci (+/-) v rámci jedné tovární značky. Při evidenci odpadů – autovraků je nutné pro potřeby ročního hlášení zajistit, aby celkové přijaté či vyprodukované množství autovraků jedné tovární značky odpovídalo celkovému množství předaných či zpracovaných autovraků stejné tovární značky.

Doporučení:

Kontrolu a následnou opravu nevyrovnané bilance můžete provést přímo v evidenci odpadů ohlašovatele na Kartě odpadů.

Karta odpadů je rozdělena na několik částí. V horní části aktivujte parametr „Zobrazit značku a kategorii autovraku“. Pokud je v horní části okna ve sloupci Rozdíl uvedena kladná či záporná hodnota, pak se jedná o chybu. U příslušné značky autovraku s rozdílem musíte ve spodní části okna překontrolovat jednotlivé dávky a provést opravu pomocí editace chybného záznamu (klávesa F4), doplnění evidence (klávesa Insert) nebo vymazání chybně pořízené dávky (klávesa Delete).

Příklad: