60. Kontrola značek autovraků v evidenci odpadů

Popis:

Tato kontrola prověřuje, zda jsou v evidenci odpadů na jednotlivých dávkách správně vyplněny tovární značky a to podle číselníku MŽP.

Upozornění: Kontrola se provádí pouze při zaregistrovaném modulu Autovraky.

Doporučení:

Pokud kontrola odhalí chybně uvedené tovární značky, opravu provedete přímo v evidenci odpadů ohlašovatele a to nejlépe pomocí funkce, kterou spustíte příkazem z horní lištové nabídky Možnosti / Opravit značky autovraků v evidenci odpadů.

V některých případech se může stát, že tato funkce neopraví všechny chyby. Pokud taková situace nastane, pak vyhledejte ručně záznam s neplatnou tovární značkou, nejlépe podle seznamu chyb uvedených v protokolu o centrální kontrole a pomocí klávesy F4 dávku opravte.

Po dokončení opravy se zobrazí tato informace.

Značky, které program automaticky neopravil, lze dohledat ručně viz následující okno.

Příklad:

Ruční oprava záznamu pomocí číselníku továrních značek.