Popis:

Tato kontrola porovnává dávky odpadů z evidence za předchozí ohlašovací rok (pokud v programu existuje), kde byl vykázán způsob nakládání xN5, xR13 nebo xD15 – Zůstatek na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku, a dávky odpadů z aktuální evidence s kódem nakládání C00 – Množství odpadu převedené z minulého roku  (zůstatek na skladu k 1. lednu vykazovaného roku ). V případě rozdílného množství se jedná o chybu, kterou program uvede v protokolu o centrální kontrole MŽP.

Kontrola na meziroční převody lze spustit i samostatně v editoru Subjekty pomocí příkazu v horní lištové nabídce Kontroly / Odpady / Chybné meziroční převody.

Doporučení:

Opravu meziročních rozdílů můžete provést v Evidenci odpadů u dané provozovny přidáním, smazáním nebo editací dávek s kódem nakládání C00 a odpovídajícím katalogovým číslem odpadu. Také můžete použít funkci pro převod zůstatků do nového roku (a to i opakovaně), která aktualizuje nebo automaticky vytvoří odpovídající záznamy s kódem nakládání C00. Tuto funkci spustíte v editoru Subjekty příkazem z horní lištové nabídky Možnosti / Hromadné operace / Převod zůstatků do nového roku nebo ikonou .

Příklad:

Tip:

Převod zůstatků do nového roku za celou databázi lze provést pouze v případě aktivního modulu Hromadné operace. Tento modul lze volitelně přikoupit.