59. Kontrola vyplněného parametru "Zastoupení obyvatel, od kterých je KO svážen"

Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda je v případě ohlašovatele s typem subjektu Obec vyplněn údaj Zastoupení obyvatel, od kterých je komunální odpad svážen. Tento údaj se uvádí v % v rozmezí 0 - 100.

Doporučení:

Pokud ohlašujete odpady za město nebo obec, pak je nutné vyplnit na Listu č. 1 ročního hlášení údaj Zastoupení obyvatel, od kterých je komunální odpad svážen v %. Tento údaj se zapisuje do programu v editoru Subjekty, ve kterém nejprve kurzorem vyberte záznam = ohlašující subjekt, a poté zvolte v horní lištové nabídce Možnosti příkaz Parametry subjektu. Také můžete použít ikonu . V Parametrech subjektu označte v seznamu na levé části okna položku Roční hlášení (příloha 20, ...), ČSÚ a v pravé části zvolte záložku Tiskové sestavy. Zde vyplňte správnou hodnotu.

Příklad: