55. Kontrola existence popisu zařízení, skládky, skladu

Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda je u ohlašující provozovny, která má v evidenci kódy nakládání představující využití či odstranění odpadů, vyplněn popis zařízení. Pro tvorbu ročního hlášení sice není vyplnění popisu zařízení potřeba, ale pro úplnost evidence doporučujeme, aby program u takového ohlašovatele obsahoval aktuální popis zařízení. Upozornění: V případě provozovatelů skládek je nutné popis zařízení každoročně aktualizovat, protože obsahuje údaje o skupině skládky, volné kapacitě a finanční rezervě. Tyto údaje včetně popisu skládky musí být před tvorbou ročního hlášení vyplněny, protože se uvádějí na listu č. 4 přílohy 20 vyhlášky 383/2001 Sb. (viz kontrola vyplněné finanční rezervy).

Doporučení:

Pokud se v protokolu o centrální kontrole vypíše tento typ problému, doplňte do programu k ohlašovateli popis zařízení. Jestliže však ohlašovatel není oprávněnou osobou ve smyslu zákona, pak je pravděpodobně v evidenci odpadů chybně uveden na některé z dávek kód nakládání představující využití či odstranění. Pak doporučujeme opravit kód nakládání. 

Popis zařízení lze doplnit v evidenci Zařízení. Nejprve vyberte v Evidenci subjektů provozovnu, za kterou budete ohlašovat, potéstiskněte na pravé svislé liště v sekci Evidence tlačítko Zařízení.

Popis zařízení vložíte pomocí příslušné ikony nebo pomocí příkazu z horní lištové nabídky Zařízení.

Příklad:

Popis zařízení

Popis skládky

Popis skladu