Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda v evidenci odpadů ohlašovatele neexistuje záporné číslo v položce množství. Hmotnost odpadu se do programu zadává vždy jako kladná hodnota. Program sice při editaci neumožňuje zadat záporný údajt, ale do programu lze záporné množství načíst pomocí importu dat.

Doporučení:

Opravu provedete v Evidenci odpadů na odpovídající dávce, která je uvedena v protokolu o centrální kontrole. Chybný záznam se záporným množstvím editujte pomocí klávesy F4 a opravte hmotnost. Dojde tím pravděpodobně ke vzniku rozdílu v množství daného druhu odpadu mezi příjmem a výdejem. Tento rozdíl opravte na kartě odpadů (viz kontrola +/- bilance).

Příklad:

V příkladu je uvedeno množství -125 tun. Při editaci je nutné odmazat minusové znaménko. Některé provozní programy záporná množství používají z důvodu storna nebo rušení záznamu. Při importu dat má většinou takový záznam podobnou párovou dávku. Mnohdy lze tedy opravu provést smazáním obou dávek (se záporným množstvím a párové dávky).