48. Kontrola vyplnění a úplnosti údajů Hlášení vyplnil

Popis:

Tato kontrola ověřuje na listu č. 1 Ročního hlášení úplnost údajů o osobě, která hlášení vyplnila včetně telefonického a e-mailového kontaktu.

Doporučení:

Údaje o osobě, která hlášení vyplnila, se v programu zadávají v editoru Subjekty, ve kterém nejprve kurzorem vyberte záznam = ohlašující subjekt, a poté zvolte v horní lištové nabídce Možnosti příkaz Parametry subjektu. Také můžete použít ikonu . V Parametrech subjektu označte v seznamu na levé části okna položku Roční hlášení (příloha 20, ...), ČSÚ a v pravé části zvolte záložku Tiskové sestavy. Zde vyplňte aktuální informace o osobě, která hlášení vyplnila (jméno, příjmení, telefon, e-mail).

Příklad:

Tip:

Údaje o osobě, která hlášení vyplnila, je nutné zadat u každé provozovny či subjektu, za který ohlašujete. Pro snadnější vyplňování těchto údajů lze použít funkci pro Opis parametrů minulého subjektu (Ctrl + F2) tj. položek, které jste do programu zadávali při poslední editaci. Program si poslední vkládané údaje pamatuje do doby ukončení programu.