44. Kontrola úplnosti adres partnerů

Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda adresy partnerských subjektů uvedených v evidenci odpadů ohlašovatele obsahuje všechny povinné položky adresy – ulice, obec, PSČ (u PSČ se kontroluje i správný formát PSČ, musí mít 5 číslic).

Doporučení:

Opravu provedete v editoru Subjekty a to u těch záznamů, které jsou uvedeny v protokolu o centrální kontrole. Pro editaci chybných subjektů použijte standardně klávesu F4. Doplněním chybějících údajů (ulice, obec, PSČ,…) problém odstraníte.

Příklad: