41. Kontrola správného vyplnění kódů nakládání a partnera v případě tuzemského nakládání

Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda v evidenci odpadů nedochází k nesouladu mezi kódem nakládání a typem partnerského subjektu. Některé kódy nakládání představují dovoz / vývoz (BN6, BN16, xN7 nebo xN17) přes hranice státu a tudíž musí jako partner být uveden subjekt s nastaveným typem Zahraniční subjekt. Program kontroluje v evidenci odpadů ohlašovatele, zda u partnerských subjektů z ČR není uveden právě kód nakládání představující dovoz / vývoz.

Doporučení:

Pokud kontrola odhalí v evidenci odpadů chybně vyplněný kód nakládání představující dovoz / vývoz s partnerem z ČR, pak jej uvede v protokolu o centrální kontrole. Chybu odstraníte přímo v evidenci odpadů, ve které kurzorem označte chybný záznam dle protokolu a použijte klávesu F4 pro editaci záznamu. V editačním okně změňte kód nakládání. Jestliže zjistíte, že je kód nakládání uveden správně a že se opravdu jedná o dovoz / vývoz příslušného odpadu, pak musíte opravit partnerský subjekt v číselníku subjektů. Po otevření číselníku v editačním okně dávky odpadu pro dosazení partnerského subjektu  vyhledejte správný partnerský subjekt nebo editujte zvolený partnerský subjekt pomocí klávesy F4. Po změně typu subjektu na Zahraniční subjekt a doplnění kódu státu se problém odstraní.

Příklad:

Na této dávce je kód nakládání BN6 (dovoz) a tuzemský partnerský subjekt. Pokud se o dovoz nejedná (u tohoto druhu odpadu to ani není možné), pak je nutné opravit kód nakládání např. na B00.

Na této dávce je kód nakládání B00 a partnerský subjekt ze zahraničí. Pokud se jedná o dovoz / vývoz, pak je nutné opravit kód nakládání na BN6, BN16, xN7 nebo xN17.