4. Kontrola na množství kusů vybraných autovraků – Subjekt má nevyrovnanou bilanci množství kusů vybraných autovraků

Popis:

Kontrola vyrovnané bilance kusů u vybraných autovraků (kódy odpadu 160104 nebo 160106) zjišťuje, zda vyrovnané množstevní bilanci v tunách odpovídá i množstevní bilance v kusech. Platí, že počet kusů převzatých nebo vyprodukovaných autovraků musí odpovídat počtu kusů zpracovaných autovraků nebo předaných jiné oprávněné osobě.

Doporučení:

Kontrolu a následnou opravu příslušného chybně uvedeného množství kusů autovraků můžete provést v evidenci odpadů ohlašovatele pomocí přehledu Karta odpadů.

Příklad:

Karta odpadů

Karta odpadů je rozdělena na několik částí. V horní části okna je zobrazen seznam odpadů v evidenci s celkovým množstvím +/-, s rozdílem atp. Ve spodní části je podrobný rozpis záznamů odpovídajících ke kurzorem vybranému odpadu v horní části okna. Předposlední sloupec Rozdílkusů obsahuje kladnou či zápornou hodnotu, pokud je mezi příjmem autovraků a výdejem autovraků rozdíl v počtu kusů. Pro odhalení chyby v nevyrovnané bilanci počtu kusů autovraků aktivujte parametr Zobrazit značku, kategorii autovraku a rozdíl kusů v horní části okna.

V níže uvedeném příkladu je katalogové číslo 160104 Autovraky. Celková hmotnostní bilance je vyrovnaná, ale v počtu kusů autovraků je rozdíl 1 kus. Opravu proveďte přidáním, změnou nebo smazáním záznamů ve spodní části okna pomocí příslušné ikony

Ukázka editačního okna dávky autovraku s vyznačením počtu kusů.